Tin khuyến mại

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 03/2020

09/03/2020
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP ủy quyền trên toàn quốc mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 03/2020 với chi tiết như sau:

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 02/2020

07/02/2020
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP ủy quyền trên toàn quốc mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 02/2020 với chi tiết như sau:

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 01/2020

03/01/2020
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 01 với chi tiết như sau:

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 12/2019

03/12/2019
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 12 với chi tiết như sau:

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10/2019

02/10/2019
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 10 với chi tiết như sau:
Tổng số 23 - Trang 1/5

Trung tâm CSKH: 1900 54 55 28

Các vấn đề khác: 0963 54 55 28